Spirit Island, Maligne Lake.  Jasper National Park, Alberta, Canada

Spirit Island, Maligne Lake. Jasper National Park, Alberta, Canada